Krzyżówka:
1.Jedna z lepiej rozwiniętych gałęzi w sektorze afrykańskich usług.
2.Jedno z podstawowych zbóż Afryki-odporne na susze.
3.Z Afryki pochodzi ¾ światowego wydobycia tego metalu.
4. Jedna z lepiej rozwiniętych gałęzi przemysłu przetwórczego Afryki.
5.Największy producent ropy naftowej w Afryce.
6.Wielkoobszarowe gospodarstwo rolne prowadzące towarową uprawę roślin.
7.Słodki odpowiednik naszego ziemniaka uprawiany w Afryce.
8.Grupa roślin, do której zaliczamy m.in. kawowce i kakaowce.
9. Metal szlachetny, którego ⅓ światowego wydobycia przypada na Afrykę.

1

Odpowiedzi

2009-12-16T21:10:07+01:00
4/12
1.turystyka
2.sorgo
3.kobalt
4.włókiennictwo
5.Nigeria
6.plantacja
7.batat
8.używki
9.złoto.
hasło; Rolnictwo.
16 3 16