_4__
| √5-3 +5|
sprowadz do jaknajprostrzej postaci wyrazenie i opuść jego wartośc bezwzględną.
To jest ułamek cztery podzielic na pierwiastek z pięciu minus trzy i do całego ułamka dodac pieć i wszystko jest w wartosci bewzglednej. Proszę pomózcie.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T21:18:44+01:00
2009-12-16T21:27:53+01:00