Pomożecie ?? Chodzi o przyrodę.

Mam wypisać w punktach sposoby ochrony ryb i mam na razie tyle:

1.Ograniczenie łowów ryb.
2. Możemy nie zanieczyszczać wody.
3. Przestrzeganie okresy ochronne.
4...?
5...?
6...?
7...?
8...?
9...?
10...?

Wypiszcie jak najwięcej a dam naj (może być mniej niż 10)

2

Odpowiedzi

2009-12-16T21:14:58+01:00
1.zapewnienie różnorodności wód
2.sanitacja i renaturyzacja
-powstrzymanie dopływu substancji biogennych i szkodliwych,
-okrężna kanalizacja przy jeziorach,
-odmulanie,odchwaszczanie, zastopowanie dopływu substancji biogennych, odprowadzanie
wód głębinowych, napowietrzanie i zwiększanie zawartości tlenu
-renaturyzacja strumieni źródłowych,
-usunięcie przeszkód i progów, przebudowa uregulowanych łożysk rzek,
-przywrócenie połączenia starorzeczy z rzeką
-odtworzenie zróżnicowanej strefy przybrzeżnej(min. 5m)
3.ograniczenie punktowych i powierzchniowych zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu,rolnictwa i atmosfery,
4.zmniejszenie negatywnego oddziaływania ośrodków wypoczynkowych(zniszczenia w
strefie litoralu jezior).
2009-12-16T22:44:46+01:00
4. zapewnienie różnorodności wód
5. ograniczenie punktowych i powierzchniowych zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu,rolnictwa i atmosfery,
6. zmniejszenie negatywnego oddziaływania ośrodków wypoczynkowych(zniszczenia w strefie litoralu jezior)
7. zaprzestanie zarybiania innymi gatunkami