Odpowiedzi

2009-12-16T21:19:07+01:00
A)zajmowana powierzchnia w ha
-park narodowy - powyżej 500 ha.
-rezerwat przyrody - poniżej 500 ha.
b)możliwość gospodarczej działalności człowieka
-park narodowy - działalność ograniczona lub całkowicie zakazana.
-rezerwat przyrody- wszelka działaność gospodarcza jest zakazana. W niektórych zabroniony też jest ruch turystyczny.
c)dostępność dla ruchu turystycznego
- park narodowy - uodstępnione turystycznie, lecz po wyznaczonych szlakach.
-rezerwat - w niektórych udostępniony w niektórych nie.
4 4 4
2009-12-16T21:18:50+01:00
A)park powyżej 1000 ha, rezerwat powyżej 5oo ha.
b)częściowa, nie może ingerować za bardzo w życie organizmów
c)zakaz wjazdu samochodów, dozwolony tylko na wyznaczonych szlakach
2 1 2
2009-12-16T21:27:09+01:00
Park Narodowy - duży obszar o powierzchni powyżej 1000 ha objety ochrona ze względu na walory przyrodnicze. Ochronie podlega cała przyroda, można poruszać sie tylko po wyznaczonych szlakach.W polsce jest 23 parki narodowe.

Rezerwat przyrody - niewielki teren o szcególnych wartościach o powierzchni do 1000 ha
Rezerwat ścisły- człowiek nie prowadzi żadnej działalnści, turyści nie mają wstepu(najwyżej tylko z przewodnikiem) nie podejmowane są pielęgnacje roslin itp
Rezerwat cześciowy- dopuszca sie prace pielęgnacyjne, ruch turystyczny jest dopuszczlny wyznaczonymi szlakami
1 3 1