Mam mały problem chodzę do 1 gim i mam niedługo sprawdzian z Rzymu i muszę umieć trochę definicji postaci itd.
daty:
212p.n.e -

Wymień osiągnięcia rzymian :
drogi , beton , selekar , to wiem ale muszę umieć więcej
Kim byli:
Patriusze (jakoś tak) ;/
plebejusze
konsulowie
nobilowie
cenzorzy
trybóniluda (jakoś tak )
Hannibal
Znać legendy o powstaniu Rzymu
wyjaśnić:
proeliusze , pryncypat , dominat, to bardzo ważne !!! za pomoc dziękuje

2

Odpowiedzi

2009-12-16T21:19:32+01:00
Konsul- pierwszy urzędnik dowodzą legionami, mają inicjatywę ustawodawczą
pretor- przewodził sądy
edyl- organizuje igrzyska, rozdają zboża, dbają o porządek w mieście
kwestor- zarządzał pieniędzmi państwa
cenzor- układał listy senatorów
trybun ludowy (10)- obrońcy praw plebejuszy, którzy maja prawo veta w stosunku do uchwał senatu i decyzji urzędników
zgromadzenie ludowe- ludzie, którzy wybierali urzędników
senat- urzędnicy, którzy sprawowali najwyższe urzędy
Hannibal był przywódcą

pryncypat dominat masz w książce
2009-12-16T21:37:55+01:00
Wybitnym osiągnięciem cywilizacyjnym Rzymu było prawo. Rzymianie stworzyli prawo 12 tablic. Inne osiągnięcia to wspaniałe świątynie, akwedukty, łuki triumfalne, amfiteatry (koloseum, circus maximus), termy.
Patrycjusze- obywatele Rzymu. Należeli oni do najznamiennitszych rodów.
Plebejusze- obywatele Rzymu. Rolnicy, rzemieślnicy.
Nobilowie- warstwa społeczna Rzymu ukształtowana u schyłku republiki rzymskiej z najbogatszych patrycjuszy i plebejuszy.
Konsulowie stali na czele republiki rzymskiej. Wybierani byli na okres jednego roku. Musieli mieć ukończony 43 rok życia i już wcześniej pełnić jakieś urzędy. Konsulowie dowodzili armią, sprawowali sądy i zarządzali finansami państwa.
Cenzorzy- urzędnicy republiki rzymskiej. Stali oni na straży przestrzegania zwyczajów i tradycji Rzymu przez obywateli. Ponadto cenzorzy układali listy senatorów, dokonywali spisu obywateli pod względem majątkowym. Cenzorów wybierano na 5 lat.
Trybun ludowy- był obrońcą ludu rzymskiego (Populus Romanum). Początkowo był 1 trybun, potem 10. Trybuni nie mogli opuszczać miasta. Ich dom musiał być zawsze otwarty dla obyawtela szukającego pomocy. Mieli oni ogromny zakres władzy, jeśli trybun ludowy wypowiedział veto, czyli wolne niepozwalam to żadne uchwały senatu, żadne ustawy zgromadzeń ludowych, żadne zarządzenie urzędników z wyjątkiem dyktatora nie wchodziły w życie.

to nie wszystko, ale więcej nie pamiętam ;)