Odpowiedzi

2009-04-01T10:55:49+02:00
Wynikiem losowania jest zbiór wszystkich 2-elementowych kombinacji ze zbioru 9-elementowego:
[omega] = C(2/9) = 9po2 = 9!/2!*7! = 36

a) Ilość możliwych wylosowań jednej białej kuli:
A = C(1/4)*C(1/5) = 4po1*5po1 = 4*5 = 20
Więc prawdopodobieństwo tego zdarzenia:
P(A) = 20/36 = 5/9

b) Zauważam, że zdarzenie B jest zdarzeniem dopełniającym zdarzenie A do przestrzeni omega (poza zdarzeniem A i B nie może już istnieć inny wynik powyższego losowania). Więc prawdopodobieństwo:
P(B) = P(A') = 1 - 5/9 = 4/9