Oto treść zadania:

Jaka powinna być długość drutu oporowego grzejnika pieca elektrycznego wykonanego z
chromonikieliny o przekroju S = 0,5 mm2, aby piec ten wytwarzał ciepło Qc = 360 000 J w
czasie t = 5 min? Napięcie zasilające U = 230 V. Konduktywność chromonikieliny = 0,93 × 10^6 S/m.
Rezystywność chromonikieliny = 1,08 x 10^-6

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T22:23:52+01:00
Q=U*I*t z prawa Ohma I=U/R stąd Q=U²*t/R
R=U²*t/Q=230²*300s/360000=44Ω
R=ρ*l/s
l=R*s/ρ
s=0,5mm²=0,5*10^-6 m²
l=44*0,5*10^-6/(1,08*10^-6)=20,37 [Ω*m²/(Ω*m)=m]
2 5 2