Odpowiedzi

2009-12-16T21:33:08+01:00
1.
Część zewnętrzną kości stanowi istota zbita, wewnętrzną zaś istota gąbczasta.
Istota zbita - jeden z elementów budulcowych kości. Zawiera dużo fosforanu wapnia, dzięki czemu kość jest sztywna i odporna na złamania. Tworzy przede wszystkim ramiona długich dźwigni w szkielecie - buduje trzony kości długich. W czasce współtworzy kości osłaniające mózgowie.
Istota gąbczasta to podstawowa struktura budująca tkankę kostną, utworzona z luźno ułożonych beleczek kostnych. Występuje przede wszystkim w nasadach kości. Beleczki są ułożone mało regularnie, tworzą strukturę podobną do gąbki.

2.
Chrząstka szklista
U wszystkich kręgowców tworzy szkielet w okresie zarodkowym i płodowym. W szkielecie dorosłego człowieka chrząstka szklista buduje powierzchnie stawowe (jest bardzo odporna na ścieranie), przymostkowe części żeber. Występuje także w części chrzęstnej nosa, nagłośni i oskrzelach. W istocie podstawowej znajdują się liczne włókna kolagenowe a Chrząstka włóknista jest ich niewiele, ponieważ przestrzenie między rzadkimi grupami izogenicznymi wypełnione są grubymi pękami włókien kolagenowych. Nadaje to tkance niesamowitą odporność na rozerwanie, występuje ona u wszystkich kręgowców w miejscach przyczepu ścięgien do kości.
2 3 2