Odpowiedzi

2009-12-16T22:05:04+01:00
*Migracje po trzecim zaborze (Głównie do Francji)
*Migracje w wieku XIX głównie do Ameryki, "za chlebem"
*I i II wojna światowa
*Lata 40 XXw. tzw. zmiana granic po wojnie
*Lata 60 XXw. Akcja łączenia rodzin
*1968 r. prześladowania Żydów, polityka Gomułki, Polacy narodowości żydowskiej opuszczali na stałe Polskę
*1980/81 stan wojenny.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T22:22:32+01:00
MIGRACJE POLAKÓW

-po utracie niepodległości w 1795r i klęskach powstań narodowych 1830,1848,1863
-emigracja za chlebem na przełomie XIX i XX w,głównie do USA ,Argentyny,Kanady,Francji,Niemiec
-okres dwudziestolecia międzywojennego;wzrost migracji do Francji,Belgii,Palestyny
-okres II wojny światowej;migracje związane z okupacją i działaniami wojennymi,głównie di Francji i Wielkiej Brytanii oraz deportacje do ZSRR
-powojenne migracje związane ze zmianą granic(dalsze deportacje ludności w głąb Rosji)oraz zmianą ustroju państwa;do Wielkiej Brytanii,Francji,USA,Kanady,Austrii
-w latach 1946-1951;wyjazd z Polski 150 tys.Żydów;ponowna emigracja Żydów z Polski wystąpiła w 1956 i1968 r,głównie do Izraela i USA
-migracja zarobkowa lata 60 I 70 do USA,Kanady i Niemiec w ramach akcji łączenia rodzin
-migracja polityczna i zarobkowa lata 80 stan wojenny;do Niemiec,Francji,Belgii,Holandii,Szwecji,Austrii,Włoch,USA,Australii,RPA
-emigracja zarobkowa związana z przystąpieniem do UE(po2004 r.)i otwarcie rynku pracy przez Wielką Brytanię,Irlandię,(ponad 2 mln osób)
Obecnie liczba Plaków w Wielkiej Brytanii dochodzi DO 500 tys.,natomiast w Irlandii 50 tys,
1 5 1