Odpowiedzi

2009-09-12T09:43:11+02:00
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Genetyka
może to Ci pomoże ... :)
2009-09-12T09:45:37+02:00
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Genetycy
i jeszcze zobacz tu. :)
2009-09-12T11:03:00+02:00
Wiedza, iż istoty żywe dziedziczą cechy po swoich rodzicach była stosowana od czasów prehistorycznych w celu poprawy plonów i zwierząt poprzez hodowlę selektywną. Nowoczesna genetyka stara się zrozumieć proces dziedziczenia, a za jej prekursora uważa się niemiecko-czeskiego zakonnika i naukowca Grzegorza Mendla, który w 1886 r. po raz pierwszy opisał podstawowe prawa dziedziczenia cech. W swoich dokumentach "Experiments on Plant Hybridization" ("Eksperymenty krzyżowania roślin") zaprezentowanych w 1865 roku Stowarzyszeniu Badań Natury (Society for Research in Nature) w Brünn, Mendel naszkicował modele dziedziczenia pewnych cech w oparciu o groszek i opisał je matematycznie.
W czasach Mendela podstawową teorią dziedziczenia była teoria mieszanego dziedziczenia. Polega ona na tym, że jednostki dziedziczą różny kompleks cech po swoich rodzicach. Prace Mendela obaliły tą teorię pokazując, że cechy są raczej kombinacją różnych genów niż stałym ich kompleksem. Inna teoria, która w ówczesnych czasach była dość popularna, mówiła o dziedziczeniu przyswojonych cech, tj. jednostki dziedziczą cechy wzmocnione przez ich rodziców. Teoria ta (zazwyczaj kojarzona z Jean-Baptiste Lamarck) jest obecnie uważana za nieprawdziwą - doświadczenia jednostek nie mają wpływu na geny, które dziedziczą ich dzieci . Inne teorie to pangeneza Charlesa Darwina (która mówi o obu - nabytych i dziedziczonych cechach) i jej ponowne ujęcie pangenezy Francisa Galtona.
Rezultaty prac Mendela nie były rozumiane do czasu jego śmierci, kiedy to inni naukowcy pracujący nad podobnymi zagadnieniami ponownie odkryli jego badania. William Bateson orędownik pracy Mendela wymyślił w 1905 roku słowo "genetyka" . Spopularyzował on użycie tego słowa, aby opisać badanie dziedziczenia w inauguracyjnej odezwie na Trzecią Międzynarodową Konferencję Krzyżowania Roślin w Londynie (The Third International conference on Plant Hybrydization in London) w 1906 .
Po ponownym odkryciu prac Mendela naukowcy starali się określić, które molekuły w komórkach były odpowiedzialne za dziedziczenie. W 1910 roku Thomas Hunt Morgan, bazując na obserwacjach udowodnił, że geny mają związek z chromosomami]. W 1913 jego student Alfred Sturtevant użył fenomenu genetycznego łączenia, aby pokazać, że geny są rozmieszczone liniowo na chromosomach.