Wyznacz iloraz i reszte z dzielenia wielomianu W(x) przez wielomian P(x) bez wykonywania dzielenia gdy:
a) W(x)=3x³ -2x² +x-5, P(x)=x-3
b)W(x)= 4x(do potęgi 5)+3x³ -2x+1, P(x)=x+1
c) W(x)= x³ – 6x²+11x-6, P(x)=x-2
d)W(x)= ½ x -3x²+ 2/3 x-2, P(x)=x+1/3

1

Odpowiedzi

2009-12-16T23:38:43+01:00
A)W(x)=(3x2 + x + 4) * (x-3) reszta 7
b)W(x) =(4x4-4x3+7x2-9x+7) * (x+1) reszta –6
c)W(x)=(x2-4x+3)*(x-2) reszta 0
d)W(x) = (3x+ 7i1/6)*(x+2/6)czyli (x+1/3) reszta –16 i ½