Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T21:51:43+01:00
1) Eter naftowy Zastosowanie: jako benzyna apteczna albo rozpuszczalnik do ekstrakcji.2) Benzyna lekka, stosowana głównie jako benzyna lotnicza.


3) Benzyna ciężka, Stosuje się ją głównie jako paliwo do silników, jako środek piorący i odtłuszczający, jako rozpuszczalnik tłuszczów farb i lakierów.5) Nafta


6) Oleje naftowe. Pozostałość po destylacji ropy naftowej pod zwykłym ciśnieniem, wrzącą powyżej 325 ºC, poddaje się następnie destylacji próżniowej (pod zmniejszonym ciśnieniem), otrzymując rozmaite produkty przemysłowe, a przede wszystkim różne oleje naftowe. Należą do nich:
• oleje smarowe, stosowane jako smary
• oleje silnikowe (używane do silników Diesla),
• oleje gazowe (przerabiane za pomocą pirolizy na mieszaninę gazów, używaną do oświetlania), mogą być stosowne jako paliwo
• oleje parafinowe, z których przez wymrażanie wykrystalizowuje się parafinę służącą do wyrobu świec.
Z niskogatunkowych rop, nie nadających się do wytwarzania wyżej wymienionych olejów naftowych, otrzymuje się oleje opałowe stosowane na statkach lub w przemyśle.

7) Parafina jest prawie bezbarwnym przezroczystym lub półprzezroczystym ciałem krystalicznym. Parafina służy do wyrobu świec oraz jako materiał izolacyjny w elektrotechnice.


8) Wazelina jest również produktem destylacji niektórych gatunków ropy naftowej i stanowi pozostałość po oddestylowaniu lżejszych składników. Wazelin surowa jest żółtoczerwoną lub ciemnozieloną półstała masą, używaną jako smar, nie ulegający zmianom na powietrzu ( w odróżnieniu od tłuszczów). Przez rafinację chemiczną za pomocą stężonego kwasu siarkowego, który następnie usuwa się za pomocą wody, otrzymuje się bezbarwną wazelinę farmaceutyczną, służącą do wyrobu maści.


9) Mazut czyli pozostałość jest surowcem do produkcji smaru, parafiny i asfaltu oraz surowcem w procesach krakowania stosowanych do otrzymywania benzyny.


10) Smoła ropna (inaczej asfalt naftowy) jest ostateczną pozostałością po przeróbce ropy naftowej, stosuje się ją np. po pokrywania nawierzchni dróg.


11) Benzyna
5 4 5
2009-12-16T22:00:23+01:00
1.Asfalt - Jest stosowany do budowy nawierzchni dróg.
2.Gaz parafinowy - Jest używany do otrzymywania parafiny.
3.Paliwa - Są używane do produkcji energii mechanicznej oraz celów grzewczych.
4. Smary stale - Są używane do smarowania elementów poruszajacych się z małymi prędkościami.
6 3 6