1. Nazwij wyrażenie 14+8a razy 3 i oblicz jego wartosc dla a= -2
2. Napisz wyrażenie: suma liczby x i liczby 5y.
3. Oblicz wartość liczbową wyrażenia -3(2a - b) dla a=4, b=-3
4. Doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci: (5x-3y-1)-(5y+2x-4)
5. Przedstaw wyrażenie 24x-16y-8 w postaci iloczynu.
6. Zapisz w postaci sumy algebraicznej pole trapezu przedstawionego na rysunku. Rysunek tutaj: http://img109.imageshack.us/img109/3774/lastscanl.jpg
7. Dwie pompy jednocześnie napełniają basen. Jenda pompa wlewa x litrów wody na minutę, a druga y litrów na minutę. Ile litrów wody wlewają te pompy w ciągu t godzin? Odpowiedź zapisz w postaci iloczynu.
8. Zosia i Jadzia mają razem a złotych. Jadzia ma o b zł więcej niż Zosia. Ile pieniędzy ma Zosia?

3
Witam bardzo mi zalezy sie dowiedziec z jakiej ksiazki jest ten spr.
bardzo prosze o pomoc

Odpowiedzi

2009-12-16T22:05:38+01:00
Zad 1
(14+8a)3= 42+24a=42+ 24x -2=42 -48 = -6
zad2
x+5y
zad3
-3(2a - b)=-6a+3b= -6 x 4 +3 x-3=- 24 -9 = -33
zad4
(5x-3y-1)-(5y+2x-4) = 5x-3y-1-5y-2x+4= 3x-8y+3
zad5
24x-16y-8 = 8(3x-2y-1)
zad6
p=1/2 (a+b) h
P= 1/2( 3x+6 +6x-4) x 3
zad7
x/60 razy y/60 podzielic przez 3600
zad8
Zosia x
Jadzia x +b
x +x+b=a
14 4 14
2009-12-16T22:10:04+01:00
1.
Iloczyn sumy i stałej:
(14+8a)*3
(14 + 8*(-2))*3 = (-2)*3 = -6

2.
x + 5y

3.
-3(2*4 - (-3)) = -33

4.
(5x-3y-1)-(5y+2x-4) = 5x-3y-1-5y-2x+4 = 3x-8y+3

5.
24x-16y-8 = 8*(3x-2y-1)

6.
((3x+6)+(6x-4))*3/2 = (3x+6+6x-4)*3/2 = (9x+2)*3/2 = 13,5x + 3

7.
60tx + 60ty = 60t(x+y)

8.
x - ilość złotych, które ma Zosia.
x + (x + b) = a
2x + b = a
2x = a - b
x = (a - b)/2

Odp: Zosia ma (a - b)/2 zł
26 4 26
2009-12-16T22:13:56+01:00
1. iloczyn liczby 3 i sumy liczby 3 i iloczynu liczb 8 i -2
2. x + 5y
3. -3(2a-b) = -6a + 3b = -6*4 + 3*(-3) = -24 +(-9) = -33
4. (5x-3y-1)-(5y+2x-4) = 5x - 3y - 1 - 5y - 2x + 4 = 3x - 8y + 3
5. 24x-16y-8 = 8(3x-2y-1) lub -8(-3x+2y+1)
6. Pole trapezu = 1/2(a+b)*h 1/2(6x-4+3x+6)*3 = 1,5(9x+2)= 13,5x + 3
7. x*60t + y*60t
8. pieniadze zosi = a/2 - b

znaku * uzywalem jako znaku mnozenia...
pozdrawiam
15 1 15