Witam Zadanie jest długie. Ale prosił bym o pomoc gdyz jest ono na ocene a ja jestem tak glupi ze nawet zdania nie umiem sklecic. sora za bledy bo pisalem szybko .!!

o to tekst
Dowiedzieliśmy się już, że zdaniem Platona rzeczywistość podzielona jest na dwie części.

Jedna część to kwiat zmysłów, o którym przybliżoną i niedoskonałą wiedzę uzyskać możemy dzięki wykorzystaniu naszych pięciu (ulegających złudzeniom i niedoskonałych) zmysłów. Do tego, co poznajemy zmysłami, odnosi się twierdzenie, że „wszystko płynie”, a nic w świecie dostępnym zmysłom nie trwa wiecznie. A więc w świecie zmysłów nie ma niczego, co jest, tylko całe mnóstwo rzeczy, które powstają i znikają.

Drugą częścią jest świat idei, o którym możemy uzyskać pewną wiedzę, posługując się rozumem. Świata idei nie da się poznać zmysłami. Za to idee (albo formy) są wieczne i niezmienne.

Według Platona człowiek również jest istotą dwudzielną. Mamy ciało, które „płynie”. Jest ono nierozerwalnie związane ze światem zmysłów i czeka je taki sam los jak wszystko inne, co do tego świata należy (na przykład bańka mydlana). Wszystkie nasze zmysły wiążą się z ciałem, dlatego też nie można na nich polegać. Mamy jednak także nieśmiertelną duszę, która jest siedliskiem rozumu. Dusza nie jest materialna i właśnie dlatego może zajrzeć do świata idei.


Platon uważał także, że dusza istniała, zanim jeszcze zamieszkała w ciele. Kiedyś dusza przebywała w świecie idei (leżała w szafie na górnej półce wraz ze wszystkimi foremkami do ciastek). Kiedy dusza budzi się w ludzkim ciele, zapomina o doskonałych ideach. Coś jednak zaczyna się dziać, rozpoczyna się niezwykły proces. Z czasem, gdy człowiek doświadcza form występujących w przyrodzie, w duszy kiełkować zaczyna nieśmiałe wspomnienie. Człowiek widzi konia - ale takiego, któremu daleko do doskonałości (tak, tak, pierniczkowego konika). To wystarczy, by obudzić w duszy niejasne wspomnienie doskonałego „konia”, którego widziała kiedyś w świecie idei. Tym samym budzi się także tęsknota za powrotem do właściwej siedziby duszy. Tęsknotę tę Platon nazywa eros, co znaczy miłość. Dusza odczuwa więc „miłosną tęsknotę” za powrotem do miejsca, z którego przybyła. Od tej chwili ciało i wszystko, co zmysłowe, wydaje się niedoskonałe i nieistotne. Na skrzydłach miłości dusza powróci do „domu”, do świata idei. Uwolni się z „cielesnego więzienia”.

Muszę natomiast podkreślić, że Platon opisuje tu idealny bieg życia. Nie wszyscy ludzie uwalniają duszę i pozwalają jej wyruszyć w powrotną podróż do świata idei. Większość trzyma się mocno tego, co jest „odbiciem” idei w świecie zmysłów. Widzą konia, i jeszcze jednego konia. Nie dostrzegają jednak tego, czego wszystkie konie są tylko nieudolnym naśladownictwem (wpadają do kuchni i rzucają się na pierniczki, nie pytając nawet, skąd się wzięły). A Platon opisuje drogę filozofów. Jego poglądy można odczytywać jako opis działalności filozofów.

Zadania. jest ich 16 -_-

1.Na jakie części dzieli się, według Platona,rzeczywistość? (akapit 1,2)

2.Jak poznajemy rzeczywistość zmysłową?(Akapit1)
3.Twierdzenie wszystko płynie (akapit 1.) odnosi się do:
a)świata idei; c)natury
b)świata zmysłow d)intelektu
4.Za pomocą jakich organów nie można poznać świata idei ?
5.Idea, według Platona,są (akapit 2.):
a)wieczne i zmienne c)zmienne i poznawalne zmysłowo
b)wieczne i niezmienne d)zmienne i przemijające.
6)Z jakich części składa się człowiek(akpit3)
7.Dusza jest siedliskiem (akapit 3)
a)namiętności c)woli
b)rozumu d) wyobraźni
8.Gdzie, zdaniem filozofa, przebywała dusza, zanim wstąpiła w ciało?(akapit 4)
9Co przypomina sobie dusza za światem idei?(aktapit4)
10.Jak platon okresla tesknote duszy za swiatem ideii? akapit4
11.w jaki sposub autor tekstu przytacza poglady filozofa? wypisz z akapituw 1 , 3 ,4 sformułowania, które temu służa
12.Nazwij trzy głowne problemy , ktore rozwazane sa w tekscie
13. D otkorego akapitu odsyla slowo rowniez ze zdania Wedlug platona czlowiek rowniez jest istota duwdzielna? akapit 3
14. sformulowania na skrzydlach milosci akapit 4
a) metafora c)frazeologia
b)porównanie d) oskymoron
15. Co to zaczy uwolnic dusze? odpowiedz na postawei akpituw 4 i 5
16.czego niudolnym nasladownictwem sa np. wszsytkie konie (akapit 5)

2

Odpowiedzi

2009-12-16T22:10:50+01:00
1. świat zmysłów , świat idei.
2.W świecie zmysłów nic nie trwa wiecznie
3.b
4. nie wiem:)
5.b
6. z duszy nieśmiertelnej, i ciała.
7.b
8.Przebywała w świecie idei
9.leżała w szafie na górnej półce wraz ze wszystkimi foremkami do ciastek
10."To wystarczy, by obudzić w duszy niejasne wspomnienie doskonałego „konia”, którego widziała kiedyś w świecie idei"platon ten nazywa eros co znaczy miłość.
11.nie wiem;)
12.Tęsknota, bieg życia
13.chyba do 4 akapitu
14.d
15.Uwolni się z "cielesnego więzienia".Pozwolić jej wrócić do idei.
16.tego że brakuje im bardzo dużo do doskonałości.

Zrobiłam jak umiałam:) pozdrawiam:*
6 3 6
2009-12-16T22:45:16+01:00
Ad . 1.
Platon dzieli rzeczywistość na dwie części. Pierwszą z nich to, tak zwany kwiat zmysłów. Czyli całą wiedzę jaką możemy zdobyć wykorzystując wszystkie pięć zmysłów. Lecz zmysły te ulegają złudzeń i niedoskonałości. W świecie zmysłów nie ma niczego na stałe, a co za tym idzie? Wszystko co powstało odchodzi, z czego wzięło się twierdzenie „Wszystko płynie” . Drugą częścią rzeczywistości to: Świat Idei. Jest to wiedza jaką możemy uzyskać jedynie po przez wykorzystanie rozumu. Idee te są wieczne i niezmienne.
Ad.2.
Rzeczywistość zmysłową poznajemy, za pomocą pięciu, ulegających złudzeniom i niedoskonałością zmysłom.
Ad.3.
B) Wszystko Łynie odnosi się do świata zmysłów.
Ad.4.
Świat idei nie można poznać za pomocą Zmysłów.
Ad.5.
B) wieczne i niezmienne.
Ad.6.
Platon uważa że ciało składa się z dwóch części: Ciała i ducha.
Ad.7.
A)Namiętność
Ad.8.
Według Platona, dusza za nim obudziła się w ciele. Przebywała w świecie Idei.
Ad.9.
Duszy z czasem przychodzą wspomnienia świata idealnego. Np. jak człowiek widzi konia – takiego pierniczkowego – dalekiego od ideału. To obudzają się wspomnienia konia idealnego, takiego jaki widziała w świecie idei.
Ad. 10.
Dusza ta przechodzi miłosną tęsknotę. Platon ją nazwał Eros – miłość.
Ad.11.
Autor przytacza następujące podglądy Filozofa:
- „Wszystko płynie” czyli jak Platon interpretuje rzeczywistość postrzeganą za pomocą zmysłów.
- Świat idei – wskazuje na to jak Platon tłumaczy świat idealny: Niezmienny, wieczny
- cielesna i duchowa część ciała – Autor tłumaczy, z czego składa się człowiek, według filozofii Platona.
Ad.12.
- Świat zmysłów
- Świat idei
- Człowiek – istotą dwudzielną.
Ad.13.
Platon wspomina o dwudzielności człowieka w akapicie 4. „. Od tej chwili ciało i wszystko, co zmysłowe, wydaje się niedoskonałe i nieistotne. Na skrzydłach miłości dusza powróci do „domu”, do świata idei. Uwolni się z „cielesnego więzienia” Wskazuje na to fakt że dusza i ciało nie jest ze sobą zgrane, są dwiema osobnymi częściami człowieka.
Ad.14.
A)metafora
Ad.15.
Uwolnić duszę to oznacza wydostanie się z ciała „cielesnego więzienia” i wrócenie do domu, do świata idei.
Ad.16.
Nieudolny naśladowca to taki, który silnie trzyma się tego co jest światem zmysłów. Ślepo podąża za innymi, niczym konie rzucające się na pierniki. Istota taka, nie daje swojej duszy opuścić ciała i odejść do świata idealnego.

Z poważaniem Adriano
8 4 8