Bardzo pilnie, jesl iw ciagu 10min ktos mi to rozwiaze bierze 70 pkt
napisac program w c++:
program czyta liczby calkowite z klawiatury. po kazdej liczbie wypisuje liczbe najwieksza.
konczy wczytywac gdy wczyta 20 liczb lub gdy wprowadzone zostanie 0. wypisuej liczby parzyste

1

Odpowiedzi

2009-09-12T11:45:07+02:00

Po pierwsze standardowe wyświetlenie napisu:
Kod:

#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
cout << "To jest moj pierwszy program";
getchar();
return 0;
}

Wczytywanie danych z klawiatury i wypisywanie na ekranie:
Kod:

#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
cout << "Ile masz lat? ";
int lata; // deklaracja zmiennej (1)
cin >> lata; // pobranie z klawiatury (2)
// wartości dla zmiennej lata
cout << "Juz wiem: masz " << lata << " lat.";
cin.ignore(); // instrukcja służy zignorowaniu ostatniego 'entera'
getchar();
return 0;
}

Instrukcja warunkowa if. Program sprawdza czy liczba jest dodatnia.

Kod:

#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
int liczba; // deklaracja zmiennej
cout << "Podaj liczbe ";
cin >> liczba; // przypisanie wartości z klawiatury
if (liczba>0) // instrukcja warunkowa
cout << "Liczba jest dodatnia";
else
cout << "Liczba nie jest dodatnia";
cin.ignore();
getchar();
return 0;
}

Program wyprowadzający na ekran monitora najmniejszą z trzech podanych wartości całkowitych:

Kod:

#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
int a, b, c;
cout << "Podaj pierwsza liczbe ";
cin >> a;
cout << "Podaj druga liczbe ";
cin >> b;
cout << "Podaj trzecia liczbe ";
cin >> c;
if (a<b)
if (a<c)
cout << "Najmniejsza z podanych liczb jest "<< a;
else
cout << "Najmniejsza z podanych liczb jest "<< c;
else
if (c<b)
cout << "Najmniejsza z podanych liczb jest "<< c;
else
cout << "Najmniejsza z podanych liczb jest "<< b;
cin.ignore();
getchar();
return 0;
}

Program wyświetlający liczby od 1 do 20, oznaczając liczby niepodzielne przez 3:


Kod:

#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
for (int i=0; i<20; i++)
{
cout << i;
if (i%3!=0) // jeśli reszta z dzielenia przez 3 jest różna od zera
cout << " - nie jest podzielne przez 3, ";
cout << endl;
}
getchar();
return 0;
}