Odpowiedzi

2009-09-12T11:40:26+02:00
- Ludności
- Osadnictwa
- Rolnictwa
- Komunikacji
- Usług
- Turystyki
- Handlu
- Kartografii (tworzenie map)
- Geodezji (kształt i rozmiar ziemi)
- Astronomia
1 1 1
2009-09-12T11:52:54+02:00
Geografia fizyczna zajmuje się budową wnętrza Ziemi oraz czynnikami kształtującymi jej powierzchnię. Pozwala poznać procesy zachodzące w otaczającym nas powietrzu, a także zrozumieć prawa fizyki rządzące światem, w którym żyjemy. Bada również rozmieszczanie mórz i oceanów na kuli ziemskiej.
Problemy związane z gospodarką, rozmieszczaniem ludności, a także działalnością człowieka opisuje geografia społeczno- ekonomiczna. Po prostu geografia społeczno- ekonomiczna zajmuje się człowiekiem i jego działalnością w środowisku.
1 1 1
2009-09-12T13:27:56+02:00
Geografia fizyczna zajmująca się środowiskiem przyrodniczym, jego cechami, przestrzennym zróżnicowaniem tych cech oraz zjawiskami je kształtującymi. W skład geografii fizycznej wchodzą:

* biogeografia
* geoekologia
* geomorfologia
* hydrologia
o limnologia
o potamologia
o oceanologia
o oceanografia
o glacjologia
* klimatologia
o fenologia
* meteorologia
o biometeorologia
o synoptyka
* pedogeografia

Geografia społeczno-ekonomiczna (geografia człowieka, antropogeografia) zajmująca się wszelkimi aspektami działalności człowieka, przestrzennymi strukturami życia społecznego i gospodarczego oraz poszczególnych działów gospodarki. W dziale geografii społeczno-ekonomicznej wyróżnia się:

* geografia historyczna
* geografia komunikacji
o geografia łączności
o geografia transportu
* geografia kultury
* geografia ludności (demografia)
* geografia osadnictwa
* geografia polityczna
* geografia przemysłu
* geografia religii
* geografia rolnictwa
* geografia społeczna
* geografia turyzmu
* geografia usług
3 5 3