Odpowiedzi

2009-12-16T21:57:50+01:00
# Piastowie

* 1025-1025 – Bolesław I Chrobry
* 1025-1031 – Mieszko II (od 1032 roku książę)
* 1076-1079 – Bolesław II Szczodry
o 1085-1092 - Wratysław II (Przemyślidzi), wg kronikarza Kosmasa tytularny król Polski, informacja kwestionowana przez literaturę naukową
* 1295-1296 – Przemysł II

# Przemyślidzi

* 1300-1305 – Wacław II - unia personalna z Czechami
* 1305-1306 – Wacław III (nie zdążył się koronować, podano daty panowania) - unia personalna z Czechami
o 1306 i 1307-1310 - Henryk Karyncki (Wittelsbachowie), tytularny król Polski
o 1306-1307 - Rudolf III Habsburg (Habsburgowie), tytularny król Polski
o 1310-1335 - Jan Luksemburski (Luksemburgowie), tytularny król Polski

# Piastowie

* 1320-1333 – Władysław I Łokietek
* 1333-1370 – Kazimierz III Wielki

# Andegawenowie

* 1370-1382 – Ludwik Węgierski - unia personalna z Węgrami
* 1384-1399 – Jadwiga Andegaweńska

# Jagiellonowie

* 1386-1434 – Władysław II Jagiełło - unia personalna z Litwą
* 1434-1444 – Władysław III Warneńczyk - unia personalna z Węgrami
* 1447-1492 – Kazimierz IV Jagiellończyk - unia personalna z Litwą
* 1492-1501 – Jan Olbracht
* 1501-1506 – Aleksander Jagiellończyk - unia personalna z Litwą
* 1506-1548 – Zygmunt I Stary - unia personalna z Litwą
* 1530-1572 – Zygmunt II August - unia personalna z Litwą

# królowie elekcyjni

* 1574-1575 – Henryk Walezy (Walezjusze)
* 1575-1596 - Anna Jagiellonka
* 1576-1586 – Stefan Batory - unia personalna z Siedmiogrodem
* 1587-1632 – Zygmunt III Waza (Wazowie) - unia personalna ze Szwecją
* 1632-1648 – Władysław IV Waza (Wazowie)
* 1648-1668 – Jan II Kazimierz Waza (Wazowie) (abdykował)
* 1669-1673 – Michał Korybut Wiśniowiecki
* 1674-1696 – Jan III Sobieski
* 1697-1706 – August II Mocny (Wettynowie) - unia personalna z Saksonią (abdykował)
* 1706-1712 – Stanisław Leszczyński
* 1709-1733 – August II Mocny (Wettynowie) (ponownie) - unia personalna z Saksonią
* 1733-1736 – Stanisław Leszczyński (ponownie)
* 1734-1763 – August III Sas (Wettynowie) - unia personalna z Saksonią
* 1764-1795 – Stanisław August Poniatowski (abdykował)

# Podczas zaborów 1795-1815 nie używano tytułu króla Polski.
# W latach 1815-1916 tytuł króla Polski nosili cesarze rosyjscy, jednak z punktu widzenia prawa międzynarodowego była to usankcjonowana uzurpacja, ponieważ nie istniało wówczas niepodległe państwo polskie a Królestwo Kongresowe było integralną częścią imperium rosyjskiego

* 1815-1825 - Aleksander I Romanow - unia personalna z Rosją
* 1825-1831 - Mikołaj I Romanow - unia personalna z Rosją, (ostatni rosyjski koronowany król Polski, zdetronizowany przez Sejm Polski)

3 4 3