1. Jaka jest sprawnosc silnika o mocy 2,5 kW, jezeli w ciągu 20 min wykonuje prace 0,48 MJ

2. W jakim czasie silnik o mocy 0,8 kW i sprawnosci 40% wykona prace 360 kJ?

3. Oblicz wartość pracy wykonanej w ciagu 2 h przez urzadzenie o mocy 2kW i sprawnosci 60%.

Zrobcie przynajmniej jedno. !

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T22:03:59+01:00
1.
W= 0,48MJ=480kJ
P= 2,5 kW
t =20min= 20*60s= 1200s
W =P*t
Ws =2,5 kW*1200s
Ws =3000kWs =3000kJ
x =480kJ/3000kJ *100%
x =48000/3000%
x =16 %

2.
spr = 40% = 0,4
W = 360kJ = 360 000J = 360 000kgm²/s²
P = 0,8kW = 800W = 800kgm²/s³

W =spr*P*t
t= W/(spr*P)
t = 360 000kgm²/s² / (0,4*800kgm²/s³) = 360 000kgm²/s² / 320kgm²/s³ = 1125s

3.
t= 2h = 120min = 7200s
spr = 60% = 0,6
P = 2000W = 2000kgm²/s³
W=?

W= spr*P*t
W =0,6*2000kgm²/s³*7200s = 8 640 000kgm²/s² = 8 640 000J = 8640kJ
12 4 12
2009-12-16T22:10:31+01:00
1. Pu=W/t=0,48MJ/20min=480000J/1200s=400W=0,4kW
η=Pu*100%/P=0,4kW*100%/2,5kW=16%
2. η=Pu*100%/P
Pu=η*P/100%=0,8kW*40%/100%=0,32kW
W=Pu*t
t=W/Pu=360kJ/0,32kW=1125s
3. Pu=η*P/100%=60%*2kW/100%=1,2kW
W=Pu*t=1,2kW*2h=2,4kWh
6 3 6