Odpowiedzi

2009-09-12T11:54:46+02:00
Prawo naturalne wywodzi sie bezposrednio z natury pojmowanej jako środowisko przyrodnicze. Nauka Kościoła katolickiego prawo naturalne utożsamia z prawami boskimi i nie wiąże go z ustanowieniem czy uznaniem przez władzę, lecz wywodzi je z natury człowieka, obdarzonego przez Boga rozumem i wolną wloą. Normy prawa naturalnego, niezależne od woli władzy, są wręcz niezmienne. Idea prawa naturalnego miała decydujący wpływ na kształtowanie się koncepcji praw człowieka. Wspołczenie jest ono traktowane jako wzór, ma którym powinno się opierać prawo stanowione przez ludzi. Idea prawa naturalnego pozwolila między innymi na osądzenie zbrodniarzy wojennych w procesach norymberskich i tokijskim po zakończeniu II wojny światowej. Koncepcja prawa naturalnego jako nadrzędnego wobec prawa państwowego jest konsekwencją odwiecznego pragnienia, aby prawo ludzkie było dobre, sprawiedliwe, a nie konstruowane dla doraźnych interesów władzy. ;)
1 1 1