Dzień dobry. x d

zad.4.

W podanych zdaniach skreśl błędne informacje.

Identyczne komórki powstają w wyniku mejozy/mitozy.
U roślin kopie materiału genetycznego powstają w procesie rozmnażania płciowego/bezpłciowego.
Tworzenie identycznych genetycznie organizmów z pojedyńczego osobnika naztwamy teriapią genową/klonowaniem.
Osobnik potomy będący wierną kopią rodzica, powstaje z nasiona/cebuli.

Zad.4 (2)
Podane pojęcia połącz z odpowiednimi przykładami.

Czynnik mutageniczny Fenyloketunuria
Transgen Nikotyna
Klon ''Złoty ryż''
Mutacja Genowa Owca Dolly
Badania Prenatalne USG
GMO


Zad 2.

W podanycg zdaniach skreśl błędne informacje.

Allel odpowiadający za powstanie mukowiscydozy jest recesywny / dominujący

Aminopunkcja to jedna z inwazyjnych / nieinwazyjnych metod badań prenatalnych.

DNA znajduję się głównie w jądrze komurkowym / błonie komurkowej.

Z góry dziękuje <3

1

Odpowiedzi

2009-12-16T22:14:41+01:00
Zad 4 Będę podawał wyrazy do skreślenia..
mejozy,,,bezpłuciowego,,,klonowa,,,cebuli