Zad.1
Po zwiększeniu pewnej liczby o 12% otrzymaliśmy liczbę o 60 większą. Jaka to liczba ?

zad.2
W osiemnastu kontenerach znajduje się 88 ton kawy. kontenery są o pojemności 4t i 6t . Ile jest kontenerów większych a ile jest mniejszych ?

zad.3
W trzech urnach znajduje się 2680 kulek. W pierwszej jest o 60% mniej niż w trzeciej, a w drugiej o 280 więcej niż w tzreciej.Ile kulek znajduje się w każdej urnie ?

zad.4
Gospodarstwo rolne liczy 210 hektarów.Ziemi ornej jest w nim o 170 hektarów więcej niż łąk, a inne użytki , to dziesiąta część obszaru ziemi ornej i łąk razem.Ile hektarów łąk , ile innych użytków , a ile ziemi ornej jest w tym gospodarstwie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T23:14:47+01:00
1)

60+x = 1,12x
0,12x = 60
x = 500

2)
4x+6y = 88
x + y = 18 ==> x = 18-y
4(18-y)+6y = 88
72 - 4y + 6y = 88
2y = 16
y = 8
x = 10

3)
x + y + z = 2680
0,4x = z
y +280 = z

Jedno z tych rownan mozemy sobie na razie opuscic wstawiając za z coś co nam wyszło.

4)
ZO + Ł + U = 270
ZO = Ł + 170
U = 0,1(ZO + Ł)

Wstawiasz za U do pierwszego równania:
ZO + Ł + 0,1(ZO + Ł) = 270
1,1ZO + 1,1Ł = 270
ZO = Ł + 170

1,1(Ł+170) + 1,1Ł = 270
2,2Ł = 280 - (1,1*170)
2,2Ł = 108,9
Ł = 49,5
ZO = 219,5
U = 0,1(219,5 + 49,5) = 0,1*269 = 26,9