Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-12T15:29:38+02:00
Skoro ciało ma pływać => Fwyporu=Fgrawitacji
siła wyporu wody : F₁= m₁*g=V₁*ρ₁*g
(ρ₁ - gęstość wody, V₁ - objętość wody,
g - grawitacja,m₁ - masa wody)

ciężar lodu : F₂= m₂*g=V₂*ρ₂*g

czyli F₁=F₂
V₁*ρ₁*g = V₂*ρ₂*g
V₁*ρ₁ = V₂*ρ₂
V₂/V₁= ρ₁/ρ₂
V₂/V₁=900 kg/m3 / 1000 kg/m3 = 0,9
oznacza to, że zanurzone jest 9/10 objętości lodu a nad wodę wystaje 1/10 objętości lodu.
57 4 57
2009-09-12T15:59:14+02:00
Fwyp=Fg m=ρV
ρgVzan=ρgVcał
ρVzan=ρVcał
900Vzan=1000Vcał
Vzan=9/10 Vcał

skoro 9/10 kry jest zanurzonej to 1/10 jest wynurzonej
8 3 8