Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T22:57:13+01:00
Na startujący pojazd o masie 600kg działa stała siła o wartości 100N. Jaką prędkość osiągnie pojazd po upływie 1 minuty od chwili startu? Jaką drogę przebędzie pojazd w tym czasie?

m=600kg
F=100N
t=1 min=60s
v=?
S=?

F=ma II zasada dynamiki
a=F/m

a=100N/600kg
a=1/6 m/s²

a=Δv/t
V1=0, bo startuje
V2=?
ΔV=V2-V1=V2
a=V2/t
V2=at
V2=1/6 m/s²* 60s
V2=10 m/s

S=at²/2
S=1/6 m/s²*(60s)²/2
S=1/6 m/s²*(3600s²)/2
S=1/6 m/s²*1800s²
S=300m