Odpowiedzi

2009-12-16T22:40:38+01:00
Cp1 = 7%
Cp2 = 18%
Cpn = 13%

18-13 = 5
13-7 = 6

stosunek 5:6
5 części roztworu 7%
6 części roztworu 18%

sprawdzamy:
5*7 = 35g substancji w 500g roztworu
6*18 = 108g substancji w 600g roztworu
masa substancji = 35g + 108g = 143g
masa roztworu = 500g+600g = 1100g
Cp = ms /mr *100
Cp = 143g/1100g * 100% = 13%
2009-12-16T22:51:44+01:00
(7/100) + x*(18/100) = (1 + x)*(13/100)
7 + 18x = 13 + 13x
5x = 6
x = 6/5

Odpowiedź:
Aby otrzymać roztwór 13% należy wymieszać roztwór 7% z 18% w stosunku 1:6/5 = 5:6
Rozwiązanie sprawdzone!!
1 5 1