Odpowiedzi

2009-12-16T22:52:32+01:00
Pęd jest to iloczyn masy i prędkości.
Mają podane przyspieszenie (ziemskie) i czas, bezproblemowo liczymy prędkość:

V = a * t
V = 10 m/s² * 2s = 20 ms/s² = 20 m/s
p = m * v = 0,5 kg * 20 m/s = 10 kg * m/s

Co do ostatniego punktu to dokładnie nie wiem, ale przypuszczam. :].

Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym jest równa:

s(t) = s₀ + v₀t + at²/2
s₀ = 0 (przyjmujemy, że na górze była cały czas)
v₀ = 0 (bo puszczamy piłkę)
Wobec tego s(t) = at^2 / 2
s = (10 m/s² * 2²s² ) / 2 //Sekundy się ładnie skrócą i zostają same metry.
s = 40 m / 2 = 20m