Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T23:24:24+01:00
Parametry punktu D: / x , y /
Xd = Xc - / Xb - Xa / = 7 - /5 - 1/
Xd = 3
Yd = Yc - /Yb - Ya/ = 10 - //0 - /-3//
Yd = 7
Współrzędne środka O:
Xo = Xd + /Xb - Xa/2 = 3 +/ 5 - 3/2 = 4
Xo = 4
Yo = /Yd - Yb/2 = /7 - 0/2 = 3,5
Yo = 3,5
Obwód równoległoboku:
Obwód = 2 x / AB + BC/
AB^2 = /Xb-Xa/^2 + / Yb - Ya/^2 = 4^2 + 3^2 = 25
to AB = 5
BC^2 = /Xc - Xb/^2 + /Yc - Yb/^2 = /7 - 5/^2 + /10 - 0 / ^2 = 104
BC = pierw. ze 104
To Obwód = 2 x 5 + 2 x pierw. ze 104
2 3 2