Powierzchnia stanu Kansas jest równa 213000 km² Przyjmując, że ma on kształt prostokąta o jednym boku dwukrotnie dłuższym od drugiego, podaj, jakie były by wymiary tego prostokąta w cm na mapie w skali 1:10000000. Odpowiedz podaj z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

3

Odpowiedzi

2009-12-16T22:42:51+01:00
Powierzchnia stanu Kansas jest równa 213000 km² Przyjmując, że ma on kształt prostokąta o jednym boku dwukrotnie dłuższym od drugiego, podaj, jakie były by wymiary tego prostokąta w cm na mapie w skali 1:10000000. Odpowiedz podaj z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

x i 2x - to boki prostokata
2x*x=213000 km² /:2
x²=106 500
x=√106 500
x=326,34337744161...km≈32634337,7cm
na mapie w skali 1:10000000:
32634337,7cm:10000000=3,26cm

wymiary tego prostokąta:3,26cm i 6,52cm
8 4 8
2009-12-16T22:46:19+01:00

a - jeden bok prostokąta
2a - drugi

a*2a=213000
2a² = 213000 /÷2
a² = 106500 /√
a w przybliżeniu = 326
2a w przybliżeniu = 652

326km = 326000m = 32600000cm
652km = 65200000cm

32600000cm ÷ 10000000 = 3,26cm
65200000cm ÷ 10000000 = 6,52cm


2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T22:50:38+01:00
P = 213 000 km²
P = 2x *x
2x² = 213 000 km²
x² = 213 000 km² : 2
x² = 106 500km²
x = 326,34 km
2x = 652,68 km
x = 326,34 *100 000 cm = 32 634 000 cm
2x = 652,68 * 100 000 cm = 65 268 000 cm
skala 1 : 10 000 000
a = x : 10 000 000 = 3,26 cm
b = 2x : 10 000 000 = 6,53 cm
Odp. Ten prostokąt miałby w tej skali 1 : 10 000 000 wymiary
3,26 cm na 6,53 cm.
9 4 9