Odpowiedzi

2009-12-16T22:37:59+01:00
V = 1/3 *pi * r^2 *H

V = 1/3 * 3,14 * (3cm)^2 * 9 cm = 84,78 cm3
2009-12-16T22:40:37+01:00
V=1/3Pp h
Pp=πr²
Pp=3.14 x 3²=3.14 x 9=28.26
V=⅓ x 28.26 x 9=⅓ x254.34=84.78cm³
2009-12-16T22:42:07+01:00
Przypomnijmy sobie wzór na objętość ostrosłupa,tudzież stożka. Jest to:
objętość = ⅓ Pola podstawy * Wysokość

V = ⅓ Pp * H

naszą podstawą jest koło o promieniu 3cm, obliczamy więc pole:
Pp=π*r²
Pp=π*9 cm²

Teraz wiemy, że wysokość stożka jest 3razy większa niż promień jego podstawy:

H=3r
H=3*3
H=9 cm

Ostatecznie podstawiamy wszystko do wzoru na objętość:

V=⅓ * 9π * 9
Po skróceniu:
V=3π*9
V=27π cm³

Pod liczbę π możemy oczywiście podstawić wartość 3,14, wtedy otrzymujemy:

V=27 * 3,14 = 84,78 cm³