Odpowiedzi

2009-12-16T23:29:42+01:00
1. Kąt alfa = 180 - 53 = 127 stopni
Kąt beta = 37.5 stopni
Kąt gamma = 18 stopni

2. Pole trójkąta jest większe od 13, ponieważ pole tego trójkąta wynosi 13.5
Rozwiązanie :
a2 + b2 = c2
3^2 + b2 = 5^2
b2 = 16
b = 4

a2 + b2 = c2
3^2 + b2 = √34 ^2
b2 = 34 - 9
b = 5

4+5 = 9

P = 1/2 a * h
P = 1/2 * 9 * 3 = 13.5

3. Wystarczy obliczyć pole tego jednego dużego trójkąta (złożonego z dwóch ciemnych i jednego białego), następnie pole białego i odjąć to pole od pola tego dużego trójkąta. W praktyce to będzie tak:

P = 1/2 * a * h
P = 1/2 * 12 * 4
P = 24

P = 1/2 * 4 * 4
P = 8

24-8=16

Odp. Pole zacieniowanych figur wynosi 16 j kwadratowych

Więcej nie potrafię.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T23:56:03+01:00
1.miary kątów α=127
β=37,5
γ=18
2.
mniejsza część podstawy
5²-3²=25-9=16
√16=4
większa część podstawy
√34²-3²=34-9=25
√25=5
podstawa wynosi 5+4=9
pole = 3*9/2=13,5
Te obliczenia są uzasadnieniem
3.trójkąt składający się z dwóch zamalowanych i jednego nie zamalowanego ma pole =12*4/2=24
nie zamalowany trójkąt ma wymiary:
podstawa 2*12/5=4,8
wysokość=4
P=4*4,8/2=9,6
część zamalowana ma pole 24-9,6=14,4
4.230m-100m-60m=70m
14a=1400m²
p=a*h/2
1400=70*x/2
2800=70*x
x=40m
pan marek stoi 40m od ulicy
5.
dł trzeciego boku wynosi
12²+5²=144+25=169
√169=13
13+12+5=30
Posadzono 30 kwiatów
6.
sinα=2/c=1/2
c=2*2=4
4 m
7.
2,5²-1,5²=6,25-2,25=4
√4=2
Koniec ślizgu znajduje się w odległości 2m. według mnie odpowiedz podana z zadaniami jest błędna

1 5 1