Przetłumacz tekst na polski:
House is an American medical drama television series. It's very popular in many countries including Poland. The title character, Dr Gregory House, is played by the English actor Hugh Laurie. Gregory House is an accentric medical genius. He works with a team of young doctors at the Princeton-Plainsboro Teaching Hospital in New Jorsey. With his team, Dr House tries to diagnose and treat his patients' illnesses. The illnesses are not typical. Most of his patients have very complex health problems. House and his team use different controversial methods to help the patients. One of team is to ask difficult questions to check if patients tell the truth. His boss, the hospital's administrator, doesn't always like that and the two characters often disagree. House is like a medical Sherlock Holmes. Like the real detective, House also uses psychology to solve a medical problem. He doesn't accept cases which he finds boring and he has a friends called James Wilson (similar to Dr John Watson). Z góry serdecznie dziękuję;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T22:56:09+01:00
Izba jest amerykańskim medycznym serialem telewizyjnym teatralnym. To jest bardzo popularne w wielu krajach wliczając w to Polskę. Charakter tytułowy, Dr Gregory House, jest zagrany przez angielskiego aktora Hugh Laurie. Grzegorz House jest accentric medyczny geniusz. On pracuje z zespołem młodych lekarzy Princeton-Plainsboro klinika w Nowym Jorsey. Z jego zespołem, Dr House próbuje diagnozować i traktuje jego patients' choroby. Choroby nie są typowe. Większość z jego pacjentów ma bardzo skomplikowane problemy zdrowotne. Izba i jego zespół używają innych kontrowersyjnych metod by pomóc pacjentom. Jeden z zespołu ma prosić trudne pytania by sprawdzić czy pacjenci mówią prawdę. Jego szef, administrator szpitala, nie zawsze w ten sposób i dwa charaktery często są sprzeczne. Izba jest jak medyczny Sherlock Holmes. Lubić prawdziwy oficer z wydziału dochodzeniowo-śledczego, izba również używa psychologii by rozwiązać medyczny problem. On nie akceptuje przypadków, które on uważa za nudny i on ma przyjaciele nazwali Jakuba Wilsonem (podobny do Dr John Watson)
2 3 2