Rozwiaz równania wykorzystujac postac kanoniczna
a)x²+12x+36=0
b)x²-18x-63=0
c)x²-16,4x+73,24=0
d)x²-1i jedna druga x -1 i jedynascie szestnastych =0
e)x²-4,2x-7,15=0
f) -2x²-37,2x-57,46=0
g) -3x²+7x=2
i)6x²+6,24x+3,744=5,2
j) x²-2pierwiastekz 2 x = -2
k) -(x+1)(x-2)=6x+13
l) 5(x-1)²=4x-7
dziekuje

1

Odpowiedzi

2009-12-16T23:25:43+01:00
A)x²+12x+36=0
x² + 12x= -36
x(x + 12)= -36


b)x²-18x-63=0
x² - 18x= 63
x(x - 18)= 63


c)x²-16,4x+73,24=0
x²-16,4x = -73,24
x(x - 16,4) = -73,24


d)x²-1i jedna druga x -1 i jedynascie szestnastych =0
x² - 1,5x - 27/11 = 0
x(x - 1,5) = 27/11 (dwadziescia siedem jedenastych)


e)x²-4,2x-7,15=0
x(x - 4,2) = 7,15


f) -2x²-37,2x-57,46=0
-x(2x + 37,2) = 57,46


g) -3x²+7x=2
x(-3x + 7)= 2


i)6x²+6,24x+3,744=5,2
x(6x + 6,24) = 5,2 - 3,744
x(6x + 6,24) = 1,456


j) x²-2pierwiastekz 2 x = -2
x(x - 2pierwiastekz 2) = -2


k) -(x+1)(x-2)=6x+13
-(x² - 2x + x -2) = 6x + 13
-x² + 2x -x + 2 - 6x = 13
-x²- 5x= 11


l) 5(x-1)²=4x-7
5(x² - 2x + 1) = 4x - 7
5x² - 10x + 5= 4x - 7
5x² - 14x = -12