Potrzebuję przetłumaczyć to na angielski.proszę i z góry dziękuję .

Moja najlepsza przyjaciółka ma na imię Kasia .
Poznałyśmy się w szkole , chodziłyśmy do tej samej klasy .
Ona ma teraz trzydzieści lat .
Kasia jest raczej nie wysoka i szczupła .
Wygląda jak młoda dziewczyna.
Ma 160 centymetrów wzrostu.
Ma jasne włosy i zielone oczy.
Jej włosy są długie i często nosi koński ogon .
Lubi ubierać się w luźne podkoszulki i spodnie.
Kasia jest bardzo inteligentna
W szkole była najlepszą uczennicą i bardzo mi pomagała.
Kasia jest bardzo inteligentna czyta wiele książek to jej wielka pasja .
Kasia jest zawsze w dobrym humorze i bardzo często się uśmiecha.
Spotykamy się bardzo często i rozmawiamy godzinami .
Zawsze mogę jej ufać i powierzyć wszystkie swoje sekrety .
W razie potrzeby proszę ją o pomoc i odwrotnie .
Staramy się nigdy nie kłócić i wzajemnie sobie pomagać .
Mam nadzieję , że nasza przyjaźń przetrwa wszystko .
Jest dla mnie jak siostra .
Jest wspaniała .


3

Odpowiedzi

2009-12-16T23:07:09+01:00
My good friend has to the name Kasia. We met at school, we walked to the same class. She has thirty years now. Kasia is rather not high and slim. He looks like the young girl. He has 160 centimetres of the height. He has fair hair and green eyes. For her hair is long and he often carries the horse's tail. He likes to put on loose undervests and trousers. Kasia is very intelligent at school she was the best pupil and very much she helped me. Kasia is very intelligent it is reading a lot of books for her great passion. Kasia is always in a good mood and very much he often smiles. We very often meet and we are talking with hours. I can always trust her and entrust with all my secrets. If necessary I ask her for the help and inversely. We are trying never to quarrel and one another to help oneself. I hope that our friendship will survive everything. He is for me as the sister. She is wonderful.
2009-12-16T23:11:46+01:00
My best friends name is Kate. Poznałyśmy in school, We went to the same class. She is now thirty years old. Kate is probably not tall and slim. Looks like a young girl. It is 160 centimeters tall. He has blond hair and green eyes. Her hair is long and often wears a pony-tail. He likes to dress in loose T-shirts and trousers. Kate is a very smart in school was the best student and Im helping. Kate is a very intelligent reading many books is her great passion. Kate is always in a good humor and smiles often. We meet frequently and talk for hours. I can always trust it, and entrust all their secrets. If needed, please help her, and vice versa. We never argue, and to assist each other. I hope that our friendship will survive anything. He's my sister. "It is wonderful.
1 4 1
2009-12-16T23:13:09+01:00
My good friend has to the name Kasia. We met at school, we walked to the same class. She has thirty years now. Kasia is rather not high and slim. He looks like the young girl. He has 160 centimetres of the height. He has fair hair and green eyes. For her hair is long and he often carries the horse's tail. He likes to put on loose undervests and trousers. Kasia is very intelligent at school she was the best pupil and very much she helped me. Kasia is very intelligent it is reading a lot of books for her great passion. Kasia is always in a good mood and very much he often smiles. We very often meet and we are talking with hours. I can always trust her and entrust with all my secrets. If necessary I ask her for the help and inversely. We are trying never to quarrel and one another to help oneself. I hope that our friendship will survive everything. He is for me as the sister. She is wonderful.