1.Na klocek o masie m=10 kg, znajdujący się na poziomym podłożu, działa pozioma siła F=100 N. Wyznacz, z jakim przyspieszeniem poruszał się będzie klocek, jeżeli współczynnik tarcia klocka o podłoże wynosi f=0,2. Wzór na siłę tarcia T=f*N gdzie N – siła nacisku.

2.Michał jechał pociągiem osobowym do Warszawy z prędkością o wartości 80km/h. Drogę powrotną (wynoszącą 200 km) z Warszawy do Katowic przejechał pociągiem pospiesznym z prędkością o wartości 100km/h. Średnia wartość prędkości Michała na trasie Katowice – Warszawa i Warszawa – Katowice wyniosła około:
A. 85km/h
B. 89km/h
C. 180km/h
D. 8990km/h
prosze o jakies obliczenia.


3. Z Zakopanego do Gdańska wyjechały dwa samochody. O godzinie 6:00 wyruszył sa¬mochód ciężarowy, poruszający się z szybkością 72km/h później wyruszył samochód osobowy, poruszający się z prędkością o wartości 90km/h. Oblicz, po jakim czasie samochód osobowy dogoni samochód ciężarowy i jaką drogę przebędzie każdy z nich do tego momentu.
obliczenia

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T23:17:26+01:00
1.
Nacisk na podloze:
N = m*g = 10 kg * 10 m/s2 = 100 N

Sila tarcia:
T = f * N = 0.2 * 100 N = 20 N

Sila tarcia dziala przeciwstanie do sily pchajacej czyli =
Fw = F - T = 100N - 20 N = 80 N

Przyspieszenie:
a = F/m = 80N / 10 kg = 8 m/s2

2. Droga wynosi 200km.
t1 = 200km / 80km/h = 2.5 h
t2 = 200km / 100km/h = 2h

Vsr = 400km / 4.5h = 88,89 km/h

czyli odpowiedz B

3. Nie wiemy o ktorej wyjechal samochod osobowy wiec nie da sie tego zadania zrobic
4 4 4
2009-12-16T23:22:25+01:00
1)T=f*Fn=0,2*100=20
Fw=F-T
ma=100-29
10a=80
a=8m/s²
2)Vśr=(s1+s2)/(t1+t2)
drogę znamy wiec trzeba policzyć tylko czasy
t1=s1/v1=200/80=2,5h
t2=s2/v2=200/100=2h

Vśr=(200+200)/(2,5+2)= 400/4,5≈89 km/h

3) niestety nie potrafie
1 1 1
2009-12-16T23:39:13+01:00
Zad1:
Dane:
m=10[kg]
F=100[N]
g=10[N/kg]
f=0,2
Szukane:
a=?[m/s2],
Ciało może poruszać się ruchem jednostajnie przyspieszonym, jeżeli działa na nie stała niezrównoważona siła(II zasada dynamiki Newtona), ta niezrównoważona siła, to F-T; gdzie F=100[N] a T=m x g x f,
Wartość tej różnicy jest równa: F-mgf=ma , przekształcając wzór, otrzymujemy: a=(F-mgf)/m ,
Jednostka:
[a]=[N/kg]=[m/s2]
Obliczenia:
a=(100-10 x 10 x 0,2)/10,
a=(100-20)/10=80/10=8[m/s2]
Odp: Wartość przyspieszenia a, w tym ruchu wynosi a=8[m/s2]
dziękuję:zbigniew63
7 3 7