Średnia płaca w zakładzie zatrudniającym 34 osoby jest równa 1820zł. Po wypłacie pensji nowo przyjętemu pracownikowi, średnia płacy dla wszystkich zatrudnionych osób wzrosła o 2% .Jaką płacę otrzymał nowy pracownik

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
Średnia płaca w zakładzie zatrudniającym 34 osoby jest równa 1820zł. Po wypłacie pensji nowo przyjętemu pracownikowi, średnia płacy dla wszystkich zatrudnionych osób wzrosła o 2% .Jaką płacę otrzymał nowy pracownik

x-suma płac
x/34=1820
x=34*1820
x=61880 zł

przyjęto nowego, więc mamy już 35 osób
średnia płacy wzrosła o 2% :
102% z 1820=1,02*1820=1856,4zł

y-pensja nowego

x+y/35=1856,4zł
(61880+y):35=1856,4zł
61880+y=1856,4*35
61880+y=64974
y=64974-61880
y=3094 zł

Pensja nowego pracownika wynosiła 3094 zł

21 4 21
2009-12-16T23:28:19+01:00
[34 *1820 + x]/ [34+1] = 1820 + 0,02*1820
[61 880 +x]/35 = 1820 + 36,4 = 1856,4
61 880 + x = 35* 1856,4 = 64 974
x = 64 974 - 61 880
x = 3 094
odp.Nowy pracownik otrzymał płacę 3 094 zl.
6 4 6
X-suma płac
x/34=1820
x=34*1820
x = 61880 zł

mamy już 35 osób
średnia płacy wzrosła o 2%:
102 % z 1820 = 1,02 * 1820 = 1856,4 zł

y - pensja nowego

x + y / 35 = 1856,4 zł
(61880 + y):35=1856,4 zł
61880 + y = 1856,4 * 35
61880 + y = 64974
y = 64974 - 61880
y = 3094 zł

Pensja nowego pracownika wyniosła 3094 zł...
3 5 3