Narysuj wykresy
1. Predkosci w funkcji czasu dla ruchu
a) jednostajnego
b) jednostajnego przyspieszonego
c) jednostajnie przyspieszonego
2. Drogi w funkcji czasu dla ruchu
a) jednostajnego
b) jednostajnego przyspieszonego
c) jednostajnie przyspieszonego
3.Przyspieszenia w funkcji czasu
a) jednostajnego
b) jednostajnego przyspieszonego
c) jednostajnie przyspieszonego

1

Odpowiedzi

2009-12-17T08:38:31+01:00
W zalaczeniu
zad. 1 c
Wykres prędkości w funkcji czasu dla ruchu jednostajnie przyspieszonego Wykres prędkości w funkcji czasu dla ruchu jednostajnie przyspieszonego umożliwia nam obliczenie drogi. Jak już wiadomo jest to pole pod wykresem. Zatem jeśli w ruchu występuje prędkość początkowa należy dodać do siebie pole prostokąta (s1) oraz pole trójkąta (s2).
zad. 2 c
Wykres drogi w funkcji czasu dla ruchu jednostajnie przyspieszonego Wykresem drogi w funkcji czasu dla ruchu jednostajnie przyspieszonego jest połowa paraboli.
zad. 3 c
Z wykresu przyspieszenia w funkcji czasu dla ruchu jednostajnie przyspieszonego możemy odczytać zmianę prędkości, jest to pole powierzchni pod wykresem. Jeśli w ruchu wystąpiłą prędkość początkowa należy ją dodać do otrzymanego wyniku, aby uzyskać prędkość całkowitą po danym czasie.

zad. 1 a i zad. 2 a
Wykres prędkości v(t) w funkcji czasu dla ruchu jednostajnego to linia prosta równoległa do osi czasu, gdyż w tym ruchu prędkość ma wartość stałą, zaś wykres drogi s(t) w funkcji czasu dla ruchu jednostajnego to również linia prosta nachylona pod kątem α do osi czasu, przy czym tangens kąta α jest miarą prędkości ciała. Na wykresie v(t) pole zaciemnionej figury jest miarą drogi przebytej przez ciało do chwili t0 (bo prędkość razy czas to droga).


Dalej niestety nie wiem...bo jest ruch zmienny, prostoliniowy, opóźniony i nie wiem co mam wziac pod uwage ... :///
1 5 1