Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T23:40:05+01:00
Δ = b^2 - 4ac
Δ = 1 + 12
Δ = 13
Liczba miejsc zerowych = 2

Nie napisałeś żeby obliczyć miejsca zerowe więc nie obliczam.
2009-12-16T23:40:17+01:00
Y= -x² -x+3
Δ=(-1)²-4(-1*3)=1+12=14
x₁=[1+√(13)]/-2=-[1+√(13)]/2
x₂=[1-√(13)]/-2=-[1-√(13)]/2
2009-12-16T23:44:35+01:00
Y=-x²-x+3

Δ=b²-4ac
Δ=(-1)²-4×(-1)×3= 1-(-12)=13
√Δ=√13

x₁=1+√13/ -2
x₂=1-√13/-2