Odpowiedzi

2009-09-12T12:47:49+02:00
Objętość kostki V=5³=125 cm³
gęstość alk.ρ=0,79g/cm³=0.00079 kg/cm³
q=10m/s²
Wzory:
F₁-siła wyporu
F₁=Q , ρ=m/V→m=ρ×V
Q-siła ciężkości , chociaż zwroty są przeciwne, (ale wartości równe)
F₁=m×q
F₁=ρ×V×q
F₁=0,00079×125×10 [(kg/cm³)×cm³×m/s² =kg×m/s²=N
cm³ się skracają
F₁=0,9875N
2009-09-12T13:05:47+02:00
Z prawa Archimedesa sila wyporu to ciezar wypartej cieczy.
Ilosc wypartej cieczy to obj kostki.

DANE:
a= 5 cm =0,05m
ρ=0,79 g/cm³=0,79*0,001kg/10⁻⁶m³=790kg/m³

W=a³*gρ=0,05³*9,81*790=0,000125*9,81*790=0,9687375N

W=0,97N

Pozdrawima
Hans