Odpowiedzi

2009-12-17T00:22:04+01:00
Rozłoz na czynniki wielomiany
a)
W(x)=(x²-2)²-4x⁴
oznaczam ( x²-2) =a
( 2x²) = b
stosuje wzór: ( a² - b² ) = ( a -b)( a +b)
W(x)=(x²-2)²-4x⁴
W(x) = [(x² -2) - 2x²] [ x² -2 + 2x²]
W(x) = [ x² -2 -2x²] [ 3x² -2]
W(x) = (-x² -2)( 3x² -2)
W(x) = -(x² +2)(√3x -√2)(√3x +√2)

b)
W(x)=(x²+9)⁴-16x²
W(x) = [(x² +9) - 4x][ x² +9 + 4x]
W(x) = (x² -4x +9)( x² +4x + 9)