Odpowiedzi

2009-12-17T00:17:20+01:00
A(x,y)=(1,3) i B(x,y)=(-2,-1)

dla punktu A
y=ax+b
3=a+b

dla punktu B
y=ax+b
-1=-2a+b

układ równań
3=a+b
-1=-2a+b

a=3-b
-1=-2(3-b)+b

a=3-b
-1=-6+2b+b

a=3-b
3b=5

b=5/3
a=4/3

wzór
y=(4/3)x+(5/3)

równoległa do wykresu funkcji zachowuje ten sam współczynnik kierunkowy a
a = 4/3

P(x,y)=(2,1)

y=ax+b
y = (4/3)x+b
1=4/3*2+b

b=-5/3

wzór funkcji równoległej

y = (4/3)x-(5/3)
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T00:20:09+01:00
Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty A(1,3) i B(-2,-1). Podaj wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu powyższej funkcji i przechodzi przez punkt P(2,1).

y=ax+b

teraz wstawiam za x i y kolejno współrzędne punktów Ai B
3=1a+b
-1=-2a+b /*(-1)

3=1a+b
1=2a-b
---------
4=3a
a=4/3
b=3- 4/3=5/3

y=4/3x+5/3

prosta równoległa ma wzór: y=4/3x+ b ( ma to samo a)
i punkt P(2,1).

1=4/3*2+b
1=8/3+b
b=1- 8/3
b=-5/3

prosta równoległa ma wzór: y=4/3x-5/3