Odpowiedzi

2009-12-16T23:57:33+01:00
A(x,y)=(-3;1)
okreslamy wzór funkcji y=ax+b dla punktu A

y=ax+b
1=-3a+b

B(x,y)=(0;5)
okreslamy wzór funkcji y=ax+b dla punktu B

y=ax+b
5=0*a+b
5=b
b=5

tworzymy układ równań

1=-3a+b
b=5

1=-3a+5
b=5

-3a=-4
b=5

a=-4/3
b=5

wzór funkcji

y=ax+b
y=-4/3*x+5
2009-12-16T23:57:33+01:00
Y=ax+b

1=-3a+b
5=b

1=-3a+5
-4-=-3a
a=-4/3

y=(-4/3)x+5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T00:01:08+01:00
Zależy podstawić pod wzór ogólny y=ax+b wartości x i y, a następnie rozwiązać układ równań:

A=(-3;1)
1=a* (-3) +b

B=(0;5)
5=a*0+b
5=0+b
5=b
i wstawiamy do pierwszego równania:

1=a* (-3) + 5
1-5= -3a |:(-3)
-4 : (-3) = a
a=4/3

i teraz podstawiamy do ogólnego równania prostej:
y=ax+b
y=⁴/₃ x + 5
1 5 1