Odpowiedzi

2009-12-17T00:07:01+01:00
Dane są trzy wierzchołki równoległoboku ABCD:A(1,-3) B(5,0)C(7,10)wyznacz czwarty wierzchołek D tego równoległboku, obwód tego równoległoboku i środek S.

S jest środkiem AC

S=(1+7/2,-3+10/2)
S=(4,7/2)

S jest też środkiem BD
D=(x,y)
4=5+x/2→8=5+x→x=3
7/2=0+y/2→7=0+y→y=7
D=(3,7)

Obw=2IABI+2IBCI
IABI=√4²+3²=√16+9=√25=5
IBCI=√2²+10²=√4+100=√104=2√26

Obw=10+4√26
1 5 1