Mikołaj rej - żywot człowieka poczciwego - rok na czterzy częsci rozdzielon (fragmenty)

1. Określ na podstawie fragmentów Żywota... jaki był stosunek Reja do natury? W czym pisarz widział płynące z niej korzyści?
2. Przedstaw życie szlachcica ziemianina. Jakie czynności wykonuje on w poszczególnych porach roku? Jaki jest jego stosunek do pracy?
3. Jak rozumiesz wyrażenie "człowiek poczciwy". Wyjaśnij w kontekście fragmentu utworu Reja.
4. Scharakterysuj styl Reja. Zwróc uwagę na środki stylistyczne, które pisarz stosuje, by wyrazić swój stosunek do świata.
5. Porównaj opisy natury dokonane przez Reja i Kochanowskiego. Wskaż ewentualne podobieństwa i różnice. Czy Reja można nazwać przedsyawicielem renwesansowego klasycyzmu? Uzasadnij.
6. W tradycji zachowały się dwa wizerunki Reja: jeden przedstawia człowieka poczciwego, drugi zaś opoja i żarłoka. Na podstawie tekstów zawartych w tym rozdziale spróbuj odpowiedzieć na pytanie. Jaki był naprawdę Mikołaj Rej?

Podręcznik: "Przeszłość to dziś".

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T01:15:01+01:00
1. Natura według Reja opiera się na porach roku. Wiosna to pora szczepienia drzewek okopywania krzewów siania warzyw i ziół. Lato - jest to czas doglądania wzrastających roślin. Jesień pora na przetwarzanie owoców zima jest czasem odpoczynku zbierania sił przed nowym cyklem pracy. Rej zna wieś nie jest zwykłym chłopem, nie doświadczył trudów pracy na roli więc trochę ją idealizuje upieksza życie na wsi.
2. Życie szlachcica:
uprawianie ogrodu, sadzenie roślin, rozczepianie krzewów i drzewek, pielęgnacją drzew, usuwanie chwastów, kopanie grządek, sianie ziół, warzyw, kwiatów, plewienie. Lato to czas żniw, zbiorów owoców, Zima - łowienie ryb, polowania.
3. Człowiek poczciwy:
żyje zgodnie z naturą, z cyklem pór roku,- żyje na wsi, jest dobrym gospodarzem, dokładnie, rzetelnie wypełnia swe obowiązki, - we wszystkim zachowuje umiar, - czerpie z życia przyjemność i satysfakcję, - poprzestaje na małym, - podporządkowuje się prawom przyrody.
4. Styl Reja:
porównania: zły gospodarz porównany do dudka, który potrafi nabrudzic we własnym gnieździe
onomatopeje: (kurki) gmerzą, (gąski) gągają, (jagniatka) wrzeszczą
archaizmy, zdrobnienia: ziółka, sałatki, rzeżuszki, maluneczki
wyliczenia
anafory: Bo gdy... A wszakoż....
pytania retoryczne: Aloż lepiej iż ci łopian pod okny śmierdzi, a pokrzywa się parzy, nizlibyś co innego na to miejsce posadził?

121 2 121