Dynamika
1.Aneta o masie 35 kg , stojąc na łyżwach na śliskim lodzie , pchnęła przed siebie sanki o masie 3,5 kg , nadając im prędkość 6m/s oblicz wartość prędkości z jaką się poruszyła Aneta jeżeli opory ruchu zaniedbujemy.
2.Dwóch robotników popycha wózek z ładunkiem o masie 500kg . Każdy działa siłą równoległą do podłoża 200N Oblicz wartość przyśpieszenia z jakim ruszy ten wózek .Jeżeli opory ruchu maja wartość 100N
3.Jabłko o masie 0,2 kg spada z przyśpieszeniem 7m/s².Oblicz jaka jest wartość siły oporu powietrza.
4.Pchnięty po poziomym torze wagon kolejowy o masie 1 tony zatrzymał się po przebyciu drogi 50m w czasie 10s . Oblicz wartość siły opory ruchu .
5.Oblicz wartość pędu ciała o masie 800kg poruszającego się z szybkością 54km/h

2

Odpowiedzi

2009-12-17T00:48:28+01:00
1)
Z prawa zachowania pędu wiadomo, że pędy muszą być sobie równe, oznaczmy więc:
p1 - pęd sanek
m1 - masa sanek
v1 - prędkość sanek
p2 - pęd Anety
m2 - masa Anety
v2 - prędkośc Anety

|p1|=|p2|
m1V1 = m2V2 |: m2
V2 = m1V1 / m2
V2 = 3,5*6 /35 = 0,6 m/s

3)
a = F / m
Siła wypadkowa, to będzie suma sił działających ze strony mężczyzn plus siła oporu działająca w przciwnym zwrocie (więc zapisujemy ze znakiem minus).
F = 2 * 200N - 100N = 300N
m = 500 kg
a = 300N / 500 kg = 0,6 m/s^2.
Rachunek jednostek: Niuton to kg * m / s^2. kg w mianowniku się skraca i zostaje m/s^2.

4)
Mój błąd. Koleżanka poniżej to zrobiła dobrze! :-).
Dzięki za sprawdzenie.
Pozdr.

5)
p = m v ; gdzie v jest wyrażone w m/s
zatem v = 54 km/h = 54 * (1000/3600) = 15 m/s
p = 800 kg * 15 m/s = 12000 kg * m/s

Osoby kopiujące moje rozwiązania zostaną oznaczone jako SPAM!
Koniec żerowania :P
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T00:48:45+01:00
Dynamika
1.Aneta o masie 35 kg , stojąc na łyżwach na śliskim lodzie , pchnęła przed siebie sanki o masie 3,5 kg , nadając im prędkość 6m/s oblicz wartość prędkości z jaką się poruszyła Aneta jeżeli opory ruchu zaniedbujemy.
Aneta
m1=35 kg
V1=?
sanki
m2=3,5 kg
V2=6m/s

m1*V1=m2*V2 zasada zachowania pędu

V1=m2*V2/m1
V1=[3,5 kg*6m/s]/35 kg
V1=[21 m/s]/35
V1=0,6 m/s

2.Dwóch robotników popycha wózek z ładunkiem o masie 500kg . Każdy działa siłą równoległą do podłoża 200N Oblicz wartość przyśpieszenia z jakim ruszy ten wózek .Jeżeli opory ruchu maja wartość 100N

F1=F2=200N
m=500kg
Fo=100N
F=ma
a=F/m
a=(400N-100N)/500kg
a=300N/500kg
a=3/5 m/s²

3.Jabłko o masie 0,2 kg spada z przyśpieszeniem 7m/s².Oblicz jaka jest wartość siły oporu powietrza.

m=0,2 kg
a=7m/s²
g=10m/s²
F=ma
Fo=0,2 kg(10m/s²-7m/s²)
Fo=0,2 kg*3m/s²
Fo=0,6 N

lub 0,2*10-0,2*7=2-1,4=0,6N

4.Pchnięty po poziomym torze wagon kolejowy o masie 1 tony zatrzymał się po przebyciu drogi 50m w czasie 10s . Oblicz wartość siły opory ruchu .

m=1t=1000kg
S=50m
t=10s
Fo=?
Fo=ma, S=at²/2→a=2S/t²
Fo=m*2S/t²
Fo=1000kg*100m/(100s²)
Fo=100000/100 N
Fo=1000N

5.Oblicz wartość pędu ciała o masie 800kg poruszającego się z szybkością 54km/h

m=800kg
v=54km/h=54*1000m/3600s=540/36 m/s=15 m/s

p=mv
p=800kg*15 m/s
p=12 000 kg*m/s
4 4 4