Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T01:00:31+01:00
1. 3H₂¹S₋² + H₂¹S⁶O₄₋² -----> 4S° + 4H₂¹O₋²

S₋² - 2e = S° |*3 utlenianie
S⁶ + 6e = S° redukcja
3S₋² - 6e = 3S°

2. I₂° + Cl₂° + H₂¹O₋² -----> K¹Br⁶O₃₋² + K¹Br₋¹ + H₂¹O₋²

źle przepisany przykład.

3. 8K¹OH₋¹ + 7Br₂°-------> K¹Br⁶O₃₋² + 7K¹Br₋¹ + 4H₂¹O₋²

Br₂° + 1e = Br₋¹ |*7
Br₂° - 7e = Br⁶ utl.
7Br₂° + 7e = 7Br₋¹ red.