1, Trzy sąsiadki wybrały się na zakupy. Pani Ala wydała dwa razy więcej piniędzy niż pani Ula, a pani Krysia wydała o 40 zł mniej niż pani Ala, Ile złotych wydała każda z nich, jeśli razem wydaly 260 zł.

x - kwota wydana przez panią Ulę 2x .............................

2x-40 ............................... x+2x+2x-40 ....................

x+2x+2x-40=260 .................................................................


x=..... 2x=..... 2x-40=.....

SPRAWDZENIE:

Czy pani Ala wydała dwa razy więcej piniędzy niż pani Ula? .....................
Czy pani Krysia wydała o 40 zł mniej niż pani Ala? ...............................
Czy razem wydały 260 zł? ............................................................

ODPOWIEDŹ:
..........................................................................................2. Jeden bok prostokąta jest o 3 cm dłuższy od drugiego.
Obwód prostokąta jest równy o 26 cm. Oblicz pole tego prostokąta.


3. Agata jest o 5 lat starsza od swoich braci bliżniaków. Wszyscy troje razem mają 29 lat. Ile lat ma każde z nich?

2

Odpowiedzi

2009-12-17T01:02:53+01:00
Zad.1

Ala - 2x
Ula - x
Krysia 2x-40

2x+x+2x-40=260
5x-40=260
5x=300
x-60


Ula 60, Ala 120, Krysia 80.

60+120+80 = 260.


zad.2

Obw. - 26
P=?

Obw. = 2x+2(x+3)=4x+6

Obw. = 4x+6
26=4x+6
20=4x
x=5

P=x(x+3)
P=40

zad.3

x - wiek Agaty
x-5 - wiek bliźniaka

x-5=y
x+2y=29

y=x-5
x+2(x-5)=29

x+2x-10=29
3x=39 / :3
x=13

Agata - 13 lat
Bliźniacy - po 8 lat.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T01:09:13+01:00
1, Trzy sąsiadki wybrały się na zakupy. Pani Ala wydała dwa razy więcej piniędzy niż pani Ula, a pani Krysia wydała o 40 zł mniej niż pani Ala, Ile złotych wydała każda z nich, jeśli razem wydaly 260 zł.

x - kwota wydana przez panią Ale
y - kwota wydane przez Panią Ulę
z - kwota wydane przez panią Krysię

układ równań
x + y + z =260
2x = y
x = z - 40

x + y + z =260
2x = y
x + 40 = z

x + 2x + x + 40 =260
4x=220
x=55 (zł) - tyle wydała pani Ala

y=2x=110 (zł) - tyle wydała pani Ula

z=x+40 = 95 (zł) - tyle wydała pani Krysia

2. Jeden bok prostokąta jest o 3 cm dłuższy od drugiego.
Obwód prostokąta jest równy o 26 cm. Oblicz pole tego prostokąta.

x- pierwszy bok prostokąta
y- drugi bok prostokąta

y=x+3

x+x+x+3+x+3 = 26
4x=20
x=5 - długość pierwszego boku
y=8 - długość drugiego boku

P=8*5=40 - pole prostokąta

3. Agata jest o 5 lat starsza od swoich braci bliżniaków. Wszyscy troje razem mają 29 lat. Ile lat ma każde z nich?

x - wiek brata nr 1
y - wiek brata nr 1
z - wiek Agaty

x=y
z=x+5

x+y+z=29
x+x+x+5=24
x=8

x=8 - wiek drugiego brata
y=8 - wiek jednego brata
z=13 - wiek agaty