1,Ile gramów wodorotlenku potasu otrzymamy po odparowaniu do sucha 100 cm3 roztworu 15% o gęstości 1,2g/cm3?
2,Ile gramów azotanu V sodu znajduje się w 0,2 dm3 o,4 molowego roztworu
3.W wyniku syntezy 30g żelaza(III)z kwasem siarkowym(VI) wydzielił się wodór .Jaką zajął on objętość w warunkach normalnych
4.Ile gramów chlorku sodu powstanie w wyniku zobojętnienia 20g zasady sodowej kwasem solnym


z góry dzięki :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T13:03:12+01:00
Zad 1
V=100cm3
Cp=15%
d=1,2g/cm3
mr=100cm3 * 1,2g/cm3=120g
ms=15% * 120g / 100% = 18g

Zad 2
n=0,4 mola
V=0,2dm3
MNaNO3=21g/mol + 14g/mol + 3*16g/mol=83g/mol
Cm=n/V=0,4mola/0,2dm3=2mole/dm3
m=Cm * M * V= 2mole/dm3 * 83g/mol * 0,2dm3=33,2g

Zad 3
2Fe + H2SO4 --> Fe2SO4 + H2
Vmol=22,4dm3/mol
m=30g
M=98g/mo
V=m/M * Vmol=30g/98g/mol * 22,4dm3/mol=6,8dm3


Zad 4

38g/mol 58g/mol
20g x
NaOH + HCl --> NaCl + H2O

x=58g/mol * 20g / 38g/mol=3,05g