Średnia harmoniczna dwóch wielkości to odwrotność średniej arytmetycznej odwrotności
tych wielkości. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego średnią harmoniczną liczb 2a
i 4a oraz doprowadź to wyrażenie do najprostszej postaci.

1

Odpowiedzi

2009-12-17T07:40:23+01:00
2/(1/2a + 1/4a) = 2/(2/4a + 1/4a) = 2/(3/4a) = 4a*2/3 = 8a/3