Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T08:03:01+01:00
Każdy nowy rok liturgiczny rozpoczyna się Adwentem ? czasem oczekiwania
na powtórne przyjście Zbawiciela ? nie tylko na wspomnienie Świąt Bożego Narodzenia,
ale również w perspektywie Sądu Ostatecznego. Czas ten ? około czterech tygodni ? staramy się dobrze przeżyć by przygotować się na to przyjście. Towarzyszą mu różne zwyczaje.
W czas Adwentu zmienia się trochę obrządek liturgiczny ? kapłani noszą fioletowe (kolor symbolizujący czas pokuty, pojednania z Bogiem i ludźmi oraz oczekiwania) szaty,
na ołtarzu stoi wieniec z czterema świecami, które, po jednej, zapalane są na początek każdego tygodnia. Podczas liturgii nie śpiewa się ?Gloria? ani ?Te Deum?, co ma zapewnić jej ascetyczny charakter, natomiast obecne są specjalne pieśni adwentowe. Najważniejszymi postaciami ? symbolami Adwentu są Maryja, Jan Chrzciciel i prorok Izajasz, którzy
są przykładem pokornego oczekiwania na przyjście Pana. Pięknym zwyczajem są poranne msze adwentowe ku czci Maryi ? roraty ? w czasie ich trwania zapala się świecę ozdobioną białą wstęgą ? roratkę. Na ten okres dzieciom podarowuje się kalendarze adwentowe, z jedną czekoladką na każdy dzień adwentu, również symbolizujące oczekiwanie na Święta. Tradycyjne są również adwentowe rekolekcje, podczas których jesteśmy zachęcani
do refleksji, postanowień oraz pokuty i pojednania się z Bogiem.
Zakończenie Adwentu rozpoczyna już radosny czas Świąt Bożego Narodzenia. Rozpoczynamy je uroczystą, postną wieczerzą w Wigilię Świąt. Święta to czas przebaczenia
i pokoju, to najlepszy czas by załagodzić dawne spory ? robimy to przy łamaniu się opłatkiem ? symbolem chleba, którym powinniśmy się dzielić z bliźnimi. Dwanaście dań na wigilijnym stole symbolizuje dwanaście miesięcy w roku i dwunastu apostołów, a wolne nakrycie zostawia się dla nieznanego wędrowca. Czyta się fragment z Ewangelii Św. Łukasza lub Św. Mateusza dotyczący narodzin Chrystusa. Po wieczerzy ma miejsce wspólne kolędowanie,
co jest wspaniałym zwyczajem pozwalającym nam wychwalać Nowonarodzonego. Tradycyjnie w noc wigilijną udajemy się na Pasterkę najczęściej o godzinie 12 w nocy, która rozpoczyna Święto Bożego Narodzenia. W kościołach w tym czasie są już postawione szopki, które odwiedza się całymi rodzinami. Jest to sposób wyobrażenia sobie w jakich warunkach narodził się Jezus. W drugi dzień Świąt obchodzimy wspomnienie Św. Szczepana ? pierwszego męczennika ? który jest dla nas wzorem wiary chrześcijańskiej.
Święta Bożego Narodzenia to czas rodzinnych spotkań, obdarowywania
się prezentami, radości i spokoju. Warto kultywować świąteczne zwyczaje w taki sposób,
by pomagały nam one w dobrym przyjęciu Jezusa do naszego serca.


chyba dobrze:)
1 5 1