Odpowiedzi

2009-12-17T15:39:55+01:00
Oblicz, ile cząsteczek zawartych jest w 0,3 mola wody.Oblicz liczbę atomów poszczególnych pierwiastków zawartych w następującej ilości związku 0,8 mola CuCl2

Woda
1 mol --- 6,02*10²³cz
0,3mola----x
x=0,3mola*6,02*10²³/1mol=1,806*10²³cz

CuCl2
1 molu tej substancji znajduje się: 1 mol miedzi i 2 mole chloru.
1mol--6,02*10²³
0,8mol---x
x=4,81610²³(Cu)

1mol---12,04*10²³
0,8mole--x
x=9,632*10²³ (Cl)
1 1 1