Wiieersz
PIEŚŃ
Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie:
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.
Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem. Panie, wyznawamy,
Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy.
Tyś Pan wszytkiego świata. Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.
Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi
A zamierzonych granic przeskoczyć się boi.
Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają,
Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają,
Tobie k woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,
Tobie k woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi,
Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa,
Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa.
Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,
A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie.
Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej żywności,
A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.
Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi,
Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi.

podaj przyklady srodkow stylistycznych
apostrofa, pytania retoryczne, epitety, przenosnie, personifikacja, animizacja, paralelizm skladniowy, rymy
prosze o pomoc ; ( . z gory dziekujee . ; - * .

3

Odpowiedzi

2009-09-12T13:34:48+02:00
Pytanie retoryczne:
Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?

epitety:
niskiej ziemi
zagorzałe zboża

rymy:
zbudował
uhaftował.

rodzi
chodzi

apostrofa:
Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?

wiecej nie wiem
6 4 6
2009-09-12T13:46:34+02:00
Apostrofa:"Czego chcesz od nas Panie"
pytania retoryczne:"Czego chcesz od nas Panie za Twe hojne dary"
"Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?"
epitety:
-złotymi gwiazdami
-zioły rozlicznemi
-wód nieprzebranych
-wielką hojność
-zamierzonych granic
-biały dzień
-noc ciemna
-rozliczne kwiatki
-kłosianym wieńcu
- zagorzałe zboża
-mdłe zioła
-jabłka rozmaite
-nocna rosa
-niskiej ziemi
rymy:
dary-miary; Ciebie-niebie; twoje-swoje; wyznawamy -mamy;
zbudował-uhaftował; ziemi-rozlicznemi; stoi-boi; mają-znają; rodzi-chodzi; dawa-wstawa; padnie-snadnie; żywności-szczodrobliwości; panie-ustanie;ziemi-twemi
przenośnie:
-Tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.
-I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.
-Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają,
-Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają,
personifikacja:
-gnuśna Zima wstawa
-Tobie k woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,
-Tobie k woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi,

4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-12T13:53:40+02:00
Hmm.. przykłady z tego wiersza, tak?
Otóż:

1) Apostrofa (bezpośredni zwrot do adresata):
-"Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?"
-"Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie"
-"Wdzięcznym Cię tedy sercem. Panie, wyznawamy"
-"to wszytko Twoje"
-"Tyś Pan wszytkiego świata. Tyś niebo zbudował"
-"Z Twej łaski"
-"Chowaj nas"
-"Twoja łaska, Twa dobroć (nigdy nie ustanie)"
-"Tobie k woli (w kłosianym wieńcu Lato chodzi)
-"Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!"

2) Pytania retoryczne:
- "Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?"
- "Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?"

3) Epitety:
-nieobeszłej [ziemi]
-[jabłka] rozmaite
-rozliczne [kwiatki]
-nieśmiertelny [Panie]
-przystojniejszej [ofiary]
-[Biały] dzień
-[noc] ciemna
-kłosianym [wieńcu]
-zamierzonych [granic]
-[wód] nieprzebranych
-wielką [hojność]

4) Przenośnie (metafory):
-Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają
-Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi
-Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie
-zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie
-Kościół Cię nie ogarnie
-Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował
-Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa

5) Rymy (wszystkie są parzyste, abab):
-dary-mary
-Ciebie-niebie
-Twoje-swoje
-wyznawamy-mamy
-zbudował-uhaftował
-żywności-szczodrobliwości
-mają-znają
...i można tak wymieniać do jutra ;)

6) Paralelizm składniowy (czyli powtórzenie w wierszu zdań o takiej samej budowie... yyyyy... w gimnazjum macie paralelizm? nie jestem tego pewna tych przykładów, bo nie przywiązywałam nigdy do tego środka wielkiej wagi;D):
-Tobie k woli (rozliczne kwiatki Wiosna rodzi),
Tobie k woli (w kłosianym wieńcu Lato chodzi)
-Tyś niebo zbudował (...)
Tyś fundament założył(...)

7) Animizacja:
-przystojna ofiara ("przystojniejszej ofiary")
-nagość (...) ziemi

8) Personifikacja:
-Lato chodzi
- Wiosna rodzi
-Biały dzień a noc ciemna (swoje czasy) znają
-morze stoi
-rzeki wód (...) wielką hojność mają
-deszcz ożywia.
17 4 17